PL  |  EN  |  DE

fot. Fairy Horses

fot. Fairy Horses

fot. Fairy Horses

fot. Fairy Horses

fot. M.Pocztowska

fot. M.Pocztowska

Fot. A.Chodorowska

Fot. A.Chodorowska

fot. M.Pocztowska

fot. M.Pocztowska

Fot. A.Chodorowska

Fot. A.Chodorowska

fot. Fairy Horses

fot. Fairy Horses

Fot. C.Żyżylewska

Fot. C.Żyżylewska

W. Sawicka

W. Sawicka

Nazwa projektu: Opracowanie strategii biznesowej firmy Black Horse sp. z o.o.Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 150 000 PLN. Wartość dofinansowania: 75 000 PLN  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020