PL  |  EN  |  DE

Fot. E. Rybka

Fot. E. Rybka

W. Sawicka

W. Sawicka

Fot. E. Rybka

Fot. E. Rybka

fot. Fairy Horses

fot. Fairy Horses

Fot. E. Rybka

Fot. E. Rybka

fot. Fairy Horses

fot. Fairy Horses

fot. Fairy Horses

fot. Fairy Horses

Fot. C.Żyżylewska

Fot. C.Żyżylewska

Fot. K. Tworkowska

Fot. K. Tworkowska

Fot. E. Rybka

Fot. E. Rybka

Fot. E. Rybka

Fot. E. Rybka

Fot. E. Rybka

Fot. E. Rybka

Nazwa projektu: Opracowanie strategii biznesowej firmy Black Horse sp. z o.o.Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 150 000 PLN. Wartość dofinansowania: 75 000 PLN  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Nazwa projektu: Internacjonalizacja firmy Black Horse na rynkach międzynarodowych. Nazwa beneficjenta: Black Horse Sp. z o.o. Wartość projektu: 349 070,06 PLN. Wartość dofinansowania: 296 709,55 PLN. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020